Všeobecné podmienky vernostného programu KVITOK

PREDMET

Vernostný program KVITOK (ďalej len „vernostný program KVITOK“) je program zriadený spoločnosťou KVITOK s.r.o., Třebíčska 1844/20, Humenné 066 01, IČO: 53179170, DIČ: 2121294098, IČ DPH: SK2121294098. Tento program umožňuje, v závislosti od nákupov uskutočnených v e-shope www.kvitok.sk, zhromažďovať vernostné body a využívať zľavové poukážky za nižšie definovaných podmienok.

VERNOSTNÝ PROGRAM KVITOK

Zákazníci sú po prihlásení do svojho zákazníckeho účtu automaticky členmi vernostného programu. Tento program je vyhradený pre konečných spotrebiteľov, nevzťahuje sa na obchodných partnerov.

Body a poukážky udelené v rámci vernostného programu nie je možné využívať treťou stranou. Nemajú žiadnu trhovú hodnotu a ich vystavením nevzniká oprávnenie na akúkoľvek inú finančnú alebo nefinančnú náhradu/výmenu za peňažnú hodnotu.

Dajú sa uplatniť len ako zľava pri nákupe na e-shope www.kvitok.sk.

OSOBNÉ ÚDAJE

Informácie o zákazníkoch týkajúce sa vernostného programu KVITOK sa zaznamenávajú do zákazníckych záznamov spoločnosti KVITOK s.r.o., Třebíčska 1844/20, Humenné 066 01, IČO: 53179170, DIČ: 2121294098, IČ DPH: SK2121294098.

Informácie sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email info@kvitok.sk. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná.

AKUMULÁCIA VERNOSTNÝCH BODOV

Zbieranie vernostných bodov funguje od dátumu 4.12.2020. Objednávky uskutočnené pred spustením programu do zbierania vernostných bodov nie sú zahrnuté a zákazníkovi nevzniká nárok na ich získanie.

Každý registrovaný zákazník získava automaticky pri registrácii 10 vernostných bodov. Vzhľadom na to, že sa vernostné body pripisujú až pri vytvorení nového účtu, pre staršie účty vytvorené pred spustením vernostného programu ich na žiadosť zákazníka priradíme manuálne.

Každý registrovaný zákazník získava za recenziu k produktu 5 vernostných bodov. Vernostné body sa pripisujú po schválení recenzie. Vernostné body za predchádzajúce recenzie sa spätne nepripisujú. Pri neobvyklej aktivite pri recenziách (jednoslovné hodnotenia, veľký počet hodnotení len kvôli získaniu bodov a pod.) nebudú tieto recenzie schválené. Prevádzkovateľ programu KVITOK s.r.o. si v takých prípadoch vyhradzuje právo body odobrať.

Vernostné body sa automaticky prevádzajú na vernostnú zľavu vo finančnej hodnote podľa konverzie 1 vernostný bod = 0,03 €. Vygenerovaný zľavový kupón môžete využiť pri nasledujúcej objednávke. Doba platnosti KVITKOV je 6 mesiacov od ich získania. Počet KVITKOV sa zobrazuje zákazníkovi po prihlásení do zákazníckeho účtu. Zrušenie odoslanej objednávky má za následok zníženie počtu KVITKOV súvisiacich s danou objednávkou.

Nákup uskutočnený v e-shope www.kvitok.sk umožňuje registrovanému zákazníkovi akumulovať vernostné body vo výške 1 vernostný bod za 1 € hodnoty produktov objednaných za nasledujúcich podmienok:

  • nákup tovaru po prihlásení do svojho zákazníckeho účtu,
  • pri nákupe s uplatnením zľavy využitím poukážky vernostného programu KVITOK sa vernostné body z tejto objednávky započítavajú v hodnote tovaru poníženej o využitú zľavu,