• Jednoduché a zrozumiteľné zloženie
 • Vysoký obsah účinných zložiek
 • Podpora prirodzenej funkcie pokožky

Vernostný program KVITOK

VŠEOBECNÉ PODMIENKY VERNOSTNÉHO PROGRAMU KVITOK

 

PREDMET

Vernostný program KVITOK (ďalej len „vernostný program KVITOK“) je program zriadený spoločnosťou KVITOK s.r.o., Třebíčska 1844/20, Humenné 066 01, IČO: 53179170, DIČ: 2121294098, IČ DPH: SK2121294098. Tento program umožňuje, v závislosti od nákupov uskutočnených v e-shope www.kvitok.sk, zhromažďovať vernostné body a využívať zľavové poukážky za nižšie definovaných podmienok.

 

VERNOSTNÝ PROGRAM KVITOK

Zákazníci sú po prihlásení do svojho zákazníckeho účtu automaticky členmi vernostného programu. Tento program je vyhradený pre konečných spotrebiteľov, nevzťahuje sa na obchodných partnerov.

Body a poukážky udelené v rámci vernostného programu nie je možné využívať treťou stranou. Nemajú žiadnu trhovú hodnotu a ich vystavením nevzniká oprávnenie na akúkoľvek inú finančnú alebo nefinančnú náhradu/výmenu za peňažnú hodnotu.

Dajú sa uplatniť len ako zľava pri nákupe na e-shope www.kvitok.sk.

 

OSOBNÉ ÚDAJE

Informácie o zákazníkoch týkajúce sa vernostného programu KVITOK sa zaznamenávajú do zákazníckych záznamov spoločnosti KVITOK s.r.o., Třebíčska 1844/20, Humenné 066 01, IČO: 53179170, DIČ: 2121294098, IČ DPH: SK2121294098.

Informácie sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email info@kvitok.sk. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná.

 

AKUMULÁCIA VERNOSTNÝCH BODOV

Zbieranie vernostných bodov funguje od dátumu 4.12.2020. Objednávky uskutočnené pred spustením programu do zbierania vernostných bodov nie sú zahrnuté a zákazníkovi nevzniká nárok na ich získanie.

Každý registrovaný zákazník získava automaticky pri registrácii 10 vernostných bodov. Vzhľadom na to, že sa vernostné body pripisujú až pri vytvorení nového účtu, pre staršie účty vytvorené pred spustením vernostného programu ich na žiadosť zákazníka priradíme manuálne.

Každý registrovaný zákazník získava za recenziu k produktu 5 vernostných bodov. Vernostné body sa pripisujú po schválení recenzie. Vernostné body za predchádzajúce recenzie sa spätne nepripisujú. Pri neobvyklej aktivite pri recenziách (jednoslovné hodnotenia, veľký počet hodnotení len kvôli získaniu bodov a pod.) nebudú tieto recenzie schválené. Prevádzkovateľ programu KVITOK s.r.o. si v takých prípadoch vyhradzuje právo body odobrať.

Nákup uskutočnený v e-shope www.kvitok.sk umožňuje registrovanému zákazníkovi akumulovať vernostné body vo výške 1 vernostný bod za 1 € hodnoty produktov objednaných za nasledujúcich podmienok:

 • nákup tovaru po prihlásení do svojho zákazníckeho účtu,
 • pri nákupe s uplatnením zľavy využitím poukážky vernostného programu KVITOK sa vernostné body z tejto objednávky započítavajú v hodnote tovaru poníženej o využitú zľavu,
 • pri nákupe s uplatnením zľavy v podobe zľavového kupónu sa vernostné body z danej objednávky nezapočítavajú,
 • využitie vernostných bodov sa nedá uplatniť, ak bola pri objednávke použitá iná zľava (zľavy sa nedajú kombinovať),
 • prepravné náklady sa nezapočítavajú do akumulácie vernostných bodov,
 • vernostné body sa pripočítajú k zákazníckemu účtu pri uhradení objednávky,
 • počet vernostných bodov za nákup sa automaticky zaokrúhli na celé čísla (pri nákupe v hodnote napr. 19,00 – 19,49 € bez poštovného bude do vernostného systému prirátaných 19 bodov, pri nákupe v hodnote napr. 19,50 – 19,99 € bude prirátaných 20 bodov),
 • pri zrušení objednávky sa body zo zrušenej objednávky odrátajú z celkového počtu získaných bodov, a ak boli pri tejto objednávke použité body pre uplatnenie zľavy, tieto sa pripočítajú späť.

 

Doba platnosti vernostných bodov je 6 mesiacov od ich získania. Ich počet sa zobrazuje zákazníkovi po prihlásení do zákazníckeho účtu.
Zrušenie odoslanej objednávky má za následok zníženie počtu vernostných bodov súvisiacich s danou objednávkou.

 

Výmena bodov za darčekovú poukážku:

Vernostné body sa automaticky prevádzajú na zľavové kupóny, ktorých výsledkom je vernostná zľava vo finančnej hodnote podľa nasledujúcich pravidiel:

1 vernostný bod = 0,03 € zľavový kupón, ktorý môžete využiť pri nasledujúcej objednávke.

 

Vernostný poukaz nie je možné kombinovať s inými výhodami, ako sú zľavové kódy, akcie na poštovné zdarma.

 

Nevyužitie zľavy pri objednávke:

Pokiaľ vernostná zľava nebude využitá, bude prevedená späť na vernostné body a môže byť využitá pri ďalšej objednávke.

 

PRÁVA VYHRADENÉ PRE E-SHOP www.kvitok.sk

E-shop www.kvitok.sk si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné podmienky a bude informovať člena o akejkoľvek zmene spôsobom, ktorý považuje za najvhodnejší (e-mailom, aktualizáciou nových všeobecných podmienok na stránke www.kvitok.sk).

V prípade dočasného alebo trvalého odstavenia vernostného programu Kvitok budú zákazníci informovaní spôsobom, ktorý www.kvitok.sk považuje za najvhodnejší (e-mailom alebo SMS, atď.). Zákazník bude mať maximálne 30 dní na to, aby využil svoje výhody, a ak ich v tejto lehote nevyužije, získané vernostné body stráca. Za žiadnych okolností nemôže zákazník z akéhokoľvek dôvodu uplatniť voči prevádzkovateľovi programu KVITOK s.r.o. žiadny opravný prostriedok.
Žiadna zmena alebo vymazanie vernostného programu Kvitok neoprávňuje registrovaného člena na kompenzáciu.

 

POZASTAVENIE / DEAKTIVÁCIA VERNOSTNÉHO PROGRAMU KVITOK

Vernostný program Kvitok je program zameraný na poskytovanie výhod lojálnym zákazníkom e-shopu www.kvitok.sk na základe nákupov a hodnotení produktov, ktoré uskutočňujú po prihlásení do zákazníckeho účtu na webových stránkach www.kvitok.sk. Tento program predpokladá, že zákazník dodržiava všeobecné podmienky programu a prijíma lojálne správanie voči prevádzkovateľovi programu KVITOK s.r.o.

Prevádzkovateľ programu KVITOK s.r.o. si preto vyhradzuje právo pozastaviť vernostný program Kvitok alebo dokonca natrvalo deaktivovať vernostný program a prípadne zrušiť súvisiace výhody v prípade zneužitia zákazníkom bez toho, aby si zákazník mohol uplatniť akúkoľvek náhradu, najmä v týchto prípadoch:

 • v prípade podvodu, pokusu o podvod zákazníkom na stránke www.kvitok.sk,
 • v prípade nevhodného použitia alebo zneužitia vernostného programu Kvitok,
 • v prípade skutkov, ktoré by mohli narušiť fungovanie webovej stránky www.kvitok.sk alebo fungovanie vernostného programu Kvitok,
 • nezvyčajne vysoký počet nákupov v ten istý deň,
 • v prípade platobného incidentu, ktorý nebol odstránený do jedného mesiaca od upomienky,
 • v prípade nedodržania ustanovení uvedených v týchto všeobecných podmienkach.

 

Prevádzkovateľ programu KVITOK s.r.o. je oslobodený od akejkoľvek zodpovednosti za všetky dôsledky, priame alebo nepriame, vzniknuté v prípade akýchkoľvek chýb vernostného programu Kvitok, avšak vynaloží maximálne úsilie na to, aby zákazníkovi v prípade chyby priniesol úžitok z vernostného programu. Zľavy založené na princípe vernostného programu Kvitok nie je možné si právne nárokovať.