RECYKLAČNÝ PROGRAM

V našom recyklačnom programe nejde iba o hľadanie materiálov, ktoré by boli ekologickejšie a nahradili klasické plasty. Chceme vám ukázať, ako sa správať zodpovedne a uvedomelo, aby KVITKY mohli na našej Zemi kvitnúť aj naďalej. Opätovaným používaním našich obalov im dávame nový život, pretože najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne.

5R – REFUSE, REDUCE, REUSE, RECYCLE, ROT

Koncept života bez odpadu má päť hlavných zásad. Ich cieľom nie je zredukovať odpad na nulu, ale aspoň sa k tomu priblížiť. Začať môžete aj vy, nebuďte však na seba príliš prísni. Každý krok správnym smerom sa počíta.

My v Kvitku® dbáme na to, aby naša prírodná kozmetika zanechala čo najmenšiu stopu na životnom prostredí.

Z legislatívnej a hygienickej stránky bol preto pre nás najväčšou výzvou krok REUSE. Dlho sme zvažovali, aký postup zvoliť, aby sme pri opakovanom použití obalov čo najviac znížili ekologickú stopu.

V súčasnosti je na trhu naozaj veľké množstvo obalových materiálov. Preto aj pri výrobe kozmetiky dbáme na to, aby obalové materiály, ktoré používame, boli šetrné k životnému prostrediu, ale zároveň musia udržať vlastnosti konečného produktu. Skúšame nové možnosti obalov a testujeme, ktoré sú pre naše produkty vhodné. Neexistuje žiaden ideálny obalový materiál, preto sa snažíme vyberať rozumne a zvažovať všetky pre a proti.

Čo vieme opätovne využiť

Sklenené tégliky

30, 60 a 120 ml

Sklenené fľaše

10, 30, 50 a 100 ml

PET fľaše a tégliky

Hnedé/čierne obaly so symbolom PET

AKO FUNGUJE NÁŠ RECYKLAČNÝ PROGRAM

AKÉ OBALOVÉ MATERIÁLY POUŽÍVAME?

Tmavé sklo

Je jedným z najideálnejších obalových materiálov pre udržanie najvyššej kvality vzácnych rastlinných extraktov, nerafinovaných olejov a masiel či hydrolátov, ktoré v rámci receptúr používame. Tie môžu vplyvom svetla ľahko degradovať. Na rozdiel od plastov je možné ho ľahko sterilizovať vysokou teplotou a recyklovať v podstate donekonečna. Nevýhodou je to, že pri recyklácii sa využívajú veľmi vysoké teploty a pre niektoré výrobky z hľadiska rozbitia či zachovania sterility a stability nie je vhodné.

Papierové tuby a krabičky

Papier je ľahko rozložiteľný a tvorí jediný obalový materiál pre dezodoranty či balzamy na pery. Aj keď sa môže zdať, že krabičky pri produktoch sú odpadom navyše, nie je to tak. Musíme totiž poslať produkt obsahujúci všetky legislatívne náležitosti, a nie vždy sa nám zmestia na etiketu. Taktiež chráni produkt pred rozbitím, čo sme si veľakrát overili pri odosielaní, keď sme ešte mali produkty len v skle, bez krabičky.PET plasty a airless systémy

Plasty používame pri výrobkoch, kde nie je možné z hľadiska sterility alebo nebezpečenstva rozbitia použiť sklo. Plast je možné recyklovať v obmedzenom počte recyklačných cyklov, pričom pri každom cykle dochádza k degradácii plastového materiálu na nižšiu úroveň. Aj napriek tomu je vhodnou alternatívou kvôli nízkej hmotnosti pri preprave, a nižšej teplote pri recyklácii, čím má menší negatívny vplyv na životné prostredie než sklo. Pre maximálnu ochranu produktov na báze vody využívame inovatívne airless dávkovače, ktoré zabraňujú kontaktu výrobku so vzduchom, zabezpečujú maximálne hygienické, jednoduché a presné nanášanie, a tým zabraňujú kontaminácii výrobku baktériami a plesňami nielen zo vzduchu, ale aj pri manipulácii s krémom. Vďaka týmto obalom je životnosť krému značne predĺžená. A preto boli jasnou voľbou pre naše citlivé produkty.