RECYKLAČNÝ PROGRAM

V súčasnosti patríme medzi prvé spoločnosti v Európe, ktoré používajú bioplasty PLA ako obalový materiál na kozmetické výrobky. V našom recyklačnom programe však nejde iba o nájdenie materiálov, ktoré by boli ekologickejšie a nahradili klasické plasty. Chceme vám ukázať, ako sa správať zodpovedne a uvedomelo, aby KVITKY mohli na našej Zemi kvitnúť aj naďalej. Opätovaným používaním našich obalov totiž nevytvárame odpad, ale surovinu na ďalšie spracovanie. Obalom dávame nový život, pretože najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne.

5R – REFUSE, REDUCE, REUSE, RECYCLE, ROT

Koncept života bez odpadu má päť hlavných zásad. Ich cieľom nie je zredukovať odpad na nulu, ale aspoň sa k tomu priblížiť. Začať môžete aj vy, nebuďte však na seba príliš prísny. Každý krok správnym smerom sa počíta.

My v Kvitku® napríklad dbáme na to, aby naša prírodná kozmetika zanechala čo najmenšiu stopu na životnom prostredí.

Z legislatívnej a hygienickej stránky bol preto pre nás najväčšou výzvou krok REUSE. Dlho sme zvažovali, aký postup zvoliť, aby sme pri opakovanom použití obalov čo najviac znížili ekologickú stopu. Zmena názvu značky nás v tomto kroku poriadne pribrzdila, ale teraz sa konečne vraciame k tomu, na čom už dlhý čas pracujeme.

V rámci rozšírenia nášho recyklačného programu sme nahradili klasické plastové obaly za inovatívny biologicky rozložiteľný a kompostovateľný PLA plast na báze kukuričného škrobu.

Čo vieme opätovne využiť

Sklenené tégliky

30, 60 a 120 ml

Sklenené fľaše

10, 30, 50 a 100 ml

PLA a PET fľaše a tégliky

Biely obal so symbolom PLA a hnedé/čierne obaly so symbolom PET

AKO FUNGUJE NÁŠ RECYKLAČNÝ PROGRAM

PREČO SME SI VYBRALI PLA PLASTY?

Sú vyrobené z obnoviteľných zdrojov

PLA plasty sú vyrobené z kukurice, vďaka čomu sú plne nezávislé na rope a jej prímesiach.

Sú šetrné k životnému prostrediu

Výroba PLA plastov je o 65 % energeticky menej náročná ako výroba klasických plastov.

Nerozkladajú sa na mikroplasty

V porovnaní s inými plastami je PLA plasty možné kompostovať za vzniku oxidu uhličitého, vody a biomasy.